1. Ik kom graag in aanmerking voor een woonruimte en/of bedrijfsruimte, wat moet ik doen?

Wanneer u wilt weten of u in aanmerking komt, dan verzoeken wij u een e-mail te sturen. Daarin:
1. geeft u aan in welk object u geïnteresseerd bent.
2. motiveert u in het kort waarom u geïnteresseerd bent het object te huren.
3. vermeldt uw contact- en huidige adresgegevens.
Wij zullen naar aanleiding van uw bericht contact met u opnemen en aangeven of u in aanmerking komt. In dat geval wordt een afspraak ingepland om de woonruimte met u te gaan bezichtigen.

2. Kan ik ook tijdelijk (korter dan één kalenderjaar) huren?
Tijdelijk huren behoort (afhankelijk van de situatie) zeker tot de mogelijkheden. U moet er wel rekening mee houden dat kandidaten die minimaal één jaar of langer willen huren normaliter voorrang krijgen op het aangeboden object.
3. Zijn huisdieren toegestaan?
Huisdieren zijn zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming van de eigenaar niet toegestaan. Indien u een huisdier bezit raden wij u aan dit altijd voorafgaand aan een bezichtiging al aan ons te melden. Niet iedere woonruimte is namelijk geschikt voor het houden van een huisdier. Bovendien kunnen er in dit stadium dan al eventuele  afspraken met u gemaakt worden met betrekking tot het houden van uw huisdier. Dat voorkomt mogelijke teleurstellingen of discussies achteraf.
4. Welke gegevens moet ik aan u verstrekken wanneer ik voornemens ben bij u te gaan huren?

Alvorens wij overgaan tot het opstellen van een huurovereenkomst vragen wij u de volgende gegevens te verstrekken:
1. Een kopie van een geldig paspoort of geldige identiteitskaart.
2. Een kopie van uw meest recente loonstrook.
3. In sommige gevallen vragen wij u ook om een borgstellingformulier en/of een verhuurderverklaring. Deze informatie kunt u uiteraard ook digitaal aanleveren.

5. Ik heb de huurovereenkomst ondertekend. Wanneer krijg ik de sleutels?
Tijdens de afspraak voor het ondertekenen van de huurovereenkomst plannen wij een datum en tijd waarop uw zogeheten incheck zal plaatsvinden. De sleuteloverdracht is daar een onderdeel van. Wanneer wij op de afgesproken incheckdatum het  in uw huurovereenkomst overeengekomen bedrag aan huur voor die betreffende maand en het bedrag van de waarborgsom ontvangen hebben dan zal de incheck inclusief bijbehorende sleuteloverdracht plaatsvinden die dag.
6. Hoe hoog is de waarborgsom van de (woon)ruimte waarin ik geïnteresseerd ben?
Voor woningen hanteren wij altijd een waarborgsom die minimaal gelijk is aan één volledige maandhuur.
Voor niet-woningen hanteren wij een waarborgsom die minimaal gelijk is aan drie kale maandhuren.
Overigens vermelden wij de hoogte van de te betalen waarborgsom altijd in de tekst van het betreffende aangeboden object.
 
     

Is er iets stuk, beschadigd of versleten in of aan het door u gehuurde en is uw verhuurder verantwoordelijk voor de reparatie of het herstel ervan? Laat u ons dit dan meteen weten. Zo blijft het gehuurde in optimale staat. Om u hierbij beter van dienst te zijn vragen wij u het onderstaande digitale REPARATIE VERZOEK formulier in te vullen en te verzenden. Reparaties worden normaliter binnen 10 werkdagen na ontvangst van het REPARATIE VERZOEK formulier uitgevoerd. Spoedeisende reparaties worden in principe direct, maar uiterlijk binnen twee werkdagen na ontvangst van het REPARATIE VERZOEK uitgevoerd*.


Naam:
Email:
Adres:
Telefoon nr. overdag:
Telefoon nr. s'avonds:
Wat dient te worden gerepareerd/vervangen? (graag een korte zakelijke beschrijving)
Wat is de vermoedelijke oorzaak?
 
 

* Afhankelijk van de levertermijn van eventuele bestelde, benodigde reparatiematerialen kan de termijn waarop de reparatie wordt uitgevoerd hiervan afwijken.

DISCLAIMER

U wordt als huurder geacht op de hoogte te zijn van de inhoud van de artikelen in de algemene bepalingen (die deel uitmaken van uw huurovereenkomst) die op dergelijke reparaties betrekking hebben. Derhalve zullen door verhuurder gemaakte kosten voor reparaties, waarvoor huurder verantwoordelijk is, onherroepelijk op u als huurder en tevens indiener van dit formulier, verhaald worden. Door indiening van dit formulier verklaart u van deze disclaimer op de hoogte te zijn en gaat u akkoord met de inhoud ervan.

  Nieuw-Loosdrechtsedijk 178 | 1231 LD Loosdrecht | t. 035-5822262 | f. 035-5779993 | info@ddeggroep.nl Copyright © 2012 DdeG Groep | Alle rechten voorbehouden | Eventuele fouten zijn voorbehouden | Website designed by DWanimations and DdeG Stylingconcept BV